Jeśli jesteś właścicielem
  • nieruchomości rolnych lub leśnych  położonych w Gminie Ożarów  w obrębach:
    • Potok Wieś
    • Potok Kolonia
    • Gliniany
  • • zwartych obszarów leśnych o powierzchni co najmniej kilku hektarów graniczących z Lasami Państwowymi, leżących na terenie całej Polski, a w szczególności preferowane Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

I jesteś zainteresowanym ich sprzedażą,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
E-mail: mikolaj.borowski@ozarow.com.pl
Tel. +48 501 035 014
Osobiście w naszym biurze:
Karsy 77, 27-530 Ożarów