HYDRAULICZNE SPOIWO DROGOWE REYMIX-STABLIZACJA HSD 22,5E

Hydrauliczne spoiwo drogowe zawierające w swoim składzie około 50% klinkieru portlandzkiego.
REYMIX-STABILIZACJA HSD 22,5E jest przeznaczony do wykonywania warstw ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej i zasadniczej w infrastrukturze drogowej i kolejowej.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 7 dniachmin. 10,017,5
17,5od 22,5 do 42,527,0
Czas wiązania[min]
początekmin. 120240
koniecbrak wymagań350
Powierzchnia właściwa [cm2/g]brak wymagań4900
Rozszerzalność[mm]max. 10,01,5

 

SPOIWO SPEŁNIA WYMAGANIA

• Krajowej Oceny Technicznej ICiMB-KOT-2018/0022 wydanie 2

CHARAKTERYSTYKA

• Wysoka aktywność hydrauliczna
• Dynamiczny przyrost wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia
• Wysoki przyrost wytrzymałości w dłuższych okresach dojrzewania
• Wysoka powierzchnia właściwa
• Niski skurcz
• Jednorodność składu

 

ZASTOSOWANIE

• Wykonywanie mieszanek związanych spoiwem drogowym
• Wykonywanie warstw ulepszonego podłoża, podbudowy zasadniczej i pomocniczej
• Ulepszanie gruntów przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów
• Osuszanie gruntów
• Budowanie podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji gruntu rodzimego, nasypu, przekopu
• Stabilizowanie gruntu pod układanie kostki
• Ulepszanie i uszczelnianie na składowiskach odpadów
• Wypełnianie pustek poeksploatacyjnych
• Rekultywacji i niwelacji terenów

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

•  Krajowa Ocena Techniczna ICiMB -KOT-2018_0022 wyd.2   Reymix-Stabilizacja
•  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych  od 14.12.2020
•  Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP
•  Karta charakterystyki bezpieczeństwa
•  Raport z badań sierpień 2021 r.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWU