Przekazanie karetki Szpitalowi Św. Leona w Opatowie


18 grudnia 2020 roku Szpital Św. Leona w Opatowie otrzymał nowy ambulans. Zakup karetki był współfinansowany przez Powiat Opatowski i Gminy należące do Powiatu oraz przez dwa przedsiębiorstwa, czyli naszą spółkę Cement Ożarów S.A. oraz Kamieniołomy Świętokrzyskie. Podczas uroczystości przekazania ambulansu reprezentował nas Tadeusz Gralec, Członek Zarządu.

Wartość karetki to 392 tys. zł. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć tak szczytny cel. Mamy nadzieję, że dzięki nowemu ambulansowi uda się zapewnić jeszcze lepszą opiekę pacjentom, a także usprawnić pracę personelu medycznego Szpitala Św. Leona w Opatowie.