SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Wybierz obszar na mapie, aby znaleźć przedstawiciela regionalnego


SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Mazowieckie w powiatach: grójeckim, garwolińskim, radomskim,

szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim, kozienickim, lipskim, zwoleńskim

Elżbieta Hoda

tel. kom.: 600 260 149

email: elzbieta.hoda@ozarow.com.pl

 

Mazowieckie w powiatach: łosickim, węgrowskim, sokołowskim, mińskim, siedleckim, otwockim, piaseczyńskim, żyrardowskim, pruszkowskim, grodziskim, Warszawa Zachodnia, sochaczewskim, gostynińskim, płockim, płońskim, nowodworskim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, pułtuskim, wyszkowskim, makowskim,

Łukasz Zieliński

tel. kom.: 665 883 159

email: lukasz.zielinski@ozarow.com.pl

 

Mazowieckie w powiatach ostrołęckim, ostrowskim

Marek Minkiewicz

tel. kom.: 728 433 809

email: marek.minkiewicz@ozarow.com.pl

 

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Tomasz Kordecki

tel. kom.: 668 863 940

email: tomasz.kordecki@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Tomasz Kordecki

tel. kom.: 668 863 940

email: tomasz.kordecki@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Tomasz Kordecki

tel. kom.: 668 863 940

email: tomasz.kordecki@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Tomasz Kordecki

tel. kom.: 668 863 940

email: tomasz.kordecki@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Tomasz Kordecki

tel. kom.: 668 863 940

email: tomasz.kordecki@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Tomasz Kordecki

tel. kom.: 668 863 940

email: tomasz.kordecki@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

 

 

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Bartłomiej Iwasiuta

tel. kom.:500 776 489

e-mail: bartlomiej.iwasiuta@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Bartłomiej Iwasiuta

tel. kom.:500 776 489

e-mail: bartlomiej.iwasiuta@ozarow.com.pl

Warmińsko-Mazurskie w powiatach: ełckim, giżyckim, gołdapskim, kętrzyńskim, mrągowskim, oleckim, piskim, szczycieńskim, węgorzewskim

Marek Minkiewicz

tel. kom.: 728 433 809

email: marek.minkiewicz@ozarow.com.pl

 

Warmińsko-Mazurskie w powiatach: elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski, ostródzki, nidzicki, olsztyński, szczycieński

Bartłomiej Iwasiuta

tel. kom.:500 776 489

e-mail: bartlomiej.iwasiuta@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Marek Minkiewicz

tel. kom.: 728 433 809

email: marek.minkiewicz@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Krzysztof Pytel

tel. kom.: 668 863 938

email: krzysztof.pytel@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Elżbieta Hoda

tel. kom.: 600 260 149

email: elzbieta.hoda@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Tomasz Kordecki

tel. kom.: 668 863 940

email: tomasz.kordecki@ozarow.com.pl

SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM

Tomasz Kordecki

tel. kom.: 668 863 940

email: tomasz.kordecki@ozarow.com.pl


 

Z-ca Dyrektora ds. Segmentu B2B (cement luzem)
Krzysztof Zając
tel. kom.: 600 260 146
email: krzysztof.zajac@ozarow.com.pl

Eksport
Litwa, Rosja
Marek Minkiewicz
tel. kom.: +48 728 433 809
email: marek.minkiewicz@ozarow.com.pl


SPRZEDAŻ CEMENTU LUZEM