PRODUKTY

PRODUKTY DLA INFRASTRUKTURY


> POKAŻ WSZYSTKIE PRODUKTY

Cementownia Ożarów – oferta produktów

Budowa Złotych Tarasów. Cement Ożarów Cement Ożarów, jeden z największych producentów cementu w Polsce, oferuje materiały budowlane wysokiej jakości, tak, by zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. W naszej ofercie znajdują się najczęściej stosowane rodzaje cementu:
  • Cement portlandzki CEM I  – odmiany tego cementu znajdują zastosowanie nie tylko w zabudowie jednorodzinnej, ale także do budowy infrastruktury szczególnie narażonej na szkodliwe warunki środowiskowe czy duże obciążenia (np. nawierzchnie lotnisk) oraz przy konstrukcjach wymagających szybkiego przyrostu wytrzymałości wczesnej.
  • Cement portlandzki CEM II (z dodatkami)  – dodatki stosowane przy produkcji cementu CEM II to np. popiół lotny krzemionkowy, żużel wielkopiecowy, itp. Cement nadaje się bardzo dobrze do wykorzystania przy zabudowie jednorodzinnej czy wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany szybki przyrost wytrzymałości wcześniej. Przy stosowaniu cementu tego typu należy pamiętać, że beton z niego powstały wymaga dłuższego okresu pielęgnacji.
  • Cement hutniczy CEM III  – cement tego typu odznacza się wysoką odpornością na działanie czynników korozyjnych (wyższą, niż wykazują odmiany cementu portlandzkiego) a także niższym ciepłem hydratacji. Powoduje to, że cement tego rodzaju nadaje się idealnie do betonowania elementów masywnych (jak płyty fundamentowe) i może być stosowany przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Ponadto wykazuje silną odporność w środowiskach agresywnych chemicznie (jak np. szamba).
  • Spoiwo hydrauliczne REYMIX  – Spoiwo hydrauliczne Reymix Stabilizacja HSD 22,5E świetnie sprawdza się w m.in: ulepszaniu gruntów słabych, stabilizowaniu podłoża pod kostkę czy wzmacnianiu gruntu pod nawierzchnię. Powstałe ze wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego, pyłów i regulatora wiązania spoiwo znakomicie znajduje zastsowanie zarówno przy dużych jak i mniejszych inwestycjach.