Olimpiada budowlna „Buduj z pasją”


Dnia 14 marca 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu odbył się etap regionalny olimpiady „Buduj z Pasją” oraz prezentacja i szkolenie przedstawiciela firmy Cement Ożarów S. A. W ramach rywalizacji uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 40 pytań dotyczących technologii robót murarsko-tynkarskich, budownictwa ogólnego i rysunku budowlanego. Kolejny etap – praktyczny polegał na wykonaniu fragment słupa wolnostojącego z cegły pełnej na zaprawie murarskiej składającej się siedmiu warstw.

Równolegle do olimpiady odbyło się szkolenie techniczne dla uczniów kształcących się w zawodach budowlanych. Przedstawiciel firmy Cement Ożarów S.A., Maciej Nowak przeprowadził szkolenie techniczne z zakresu technologii betonu.