Cement Ożarów S.A. jako przedstawiciel koncernu CRH jest firmą w pełni zaangażowaną w poprawę warunków życia społeczności, której służy i wśród której pracuje. Wspiera akcje charytatywne i lokalne projekty społecznościowe. Aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich przebywających na terenie zakładów.

Cement Ożarów S.A. na swoją mocną pozycję wśród producentów materiałów budowlanych pracuje już prawie  od  czterdziestu  lat, tworząc unikalną wartość dla kontrahentów, pracowników i społeczności lokalnej opartą na polsko-irlandzkiej współpracy.

Ścieżka zrównoważonego rozwoju, którą podąża przedsiębiorstwo obejmuje działania w trzech przenikających i uzupełniających się obszarach: efektywności ekonomicznej, dbałości o środowisko naturalne i filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Cement Ożarów S.A. to najnowocześniejsza technologia oparta na krajowej bazie surowcowej oraz doskonałej kadrze fachowców, co w połączeniu z kapitałem irlandzkiej grupy CRH owocuje doskonałymi wynikami ekonomicznymi. Marka CEMENT OŻARÓW jest synonimem najwyższej jakości produktów wysoko cenionych przez klientów w całej Polsce i zagranicą.

Bycie częścią międzynarodowej grupy zaowocowało szeregiem inwestycji unowocześniających proces produkcji, a przede wszystkim wpływających na poprawę ochrony środowiska. Utrzymywane wysokie standardy, stawiają nas w gronie najlepszych i najczystszych cementowni na świecie. Olbrzymi nacisk kładziemy również na przestrzeganie standardów BHP, które są niezmiernie ważne w naszej działalności produkcyjnej. Dzięki temu możemy szczycić się znakomitymi wynikami z zakresu dbałości o pracownika.

Jako jeden z największych producentów materiałów budowlanych w Polsce czujemy szczególną odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Szczególny nacisk kładziemy na inicjatywy wspierające społeczność lokalną.

Spółka współpracuje z władzami lokalnymi Ożarowa i Rejowca Fabrycznego. Od wielu lat w ramach Dni Ożarowa organizujemy Dzień Otwarty Grupy Ożarów SA. (od 2019 roku zwanym Dniem Otwartym Cementu Ożarów S.A). Jest to wielki piknik rodzinny gromadzący każdego roku ponad 5000 osób. W ramach dnia otwartego wszyscy chętni mogą zwiedzić cementownię i poznać proces produkcji cementu. Na scenie prezentują się najlepsze polskie zespoły muzyczne, jak również szerokie spektrum lokalnych wykonawców, szczególnie dzieci i młodzieży (dzieci i młodzież  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, dzieci z przedszkola publicznego w Ożarowie, Grupa Artystyczna 4H „Iskra”, harcerze, podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie).

Szczególną troską firmy objęte są niepełnosprawne dzieci. Cement Ożarów S.A. pomaga specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym w Dębnie i w Sulejowie, które zapewniają dzieciom godne życie i integrację ze społeczeństwem. Ponadto spółka wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Jako że cement jest jednym z symboli ożarowszczyzny, Cement Ożarów S.A. angażuje się w powstanie wielu wydawnictw i albumów promujących region i upamiętniających jego historię. Kolejnym symbolem ożarowszczyny jest krzemień pasiasty, dlatego też Cement Ożarów S.A. została mecenasem Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”, czyli jednego z najważniejszych elementów dziedzictwa Ziemi Świętokrzyskiej.

Wiele miejsca i wysiłku poświęcamy bezpieczeństwu, ale nie tylko w naszych zakładach, ale również na naszych drogach. Cement Ożarów S.A. jest partnerem kampanii organizowanej przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z cyklu „Bezpiecznie – Chce się żyć!”

Cement Ożarów S.A. promuje również zdrowy tryb życia przez sport. W ramach tej promocji wspieramy kluby Alit Ożarów i SPR Wybrzeże Gdańsk.

W codziennej pracy kierujemy się filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapewniając najwyższe standardy pracy zdobyliśmy uznanie pracowników, solidnie wywiązując się z zobowiązań zdobyliśmy szacunek naszych partnerów, wspierając lokalną kulturę, dziedzictwo i najbardziej potrzebujących  zdobyliśmy zaufanie społeczności lokalnej.

CEMENT OŻARÓW to zrównoważony i harmonijny rozwój, zapewniający wzajemne korzyści wszystkim interesariuszom począwszy od klientów i dostawców, przez pracowników i partnerów biznesowych na społeczności lokalnej kończąc.

…dla Pokoleń.