Ochrona Klimatu i ograniczanie emisji do atmosfery jest kluczowym elementem polityki środowiskowej Unii Europejskiej.

Zgodnie z przyjętym pakietem energetyczno-klimatycznym „3 x 20” Unia Europejska zobowiązała się do wzrostu efektywności o 20%, wzrostu udziału energii odnawialnej o 20 % oraz redukcję emisji CO2 o 20 % przed rokiem 2020.

Koncern CRH, w ramach którego działa Cement Ożarów we wrześniu 2014, przyjął decyzję o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 25 % oraz redukcje emisji pyłowej o 80 % i redukcję emisji NOx o 22 % przed rokiem 2020.

Wszystkie emitory zainstalowane na terenie zakładu wyposażone są w urządzenia odpylające elektrofiltry lub filtry tkaninowe.

 

Ograniczenie emisji pyłowej w Cemencie Ożarów realizowane jest poprzez ciągła kontrolę zanieczyszczeń: Na emitorze piecowym, gdzie powstaje ponad 90% emisji, zainstalowany jest system monitoringu ciągłego, na pozostałych emitorach prowadzone są okresowe pomiary emisji oraz regularne przeglądy odpylania. Wszystkie procesy prowadzone w instalacji zostały zhermetyzowane. Operacje technologiczne wykonywane są w zamkniętych halach i silosach. Odciągi powietrza ze stref posiadają filtry tkaninowe, w wychwycony pył jest zawracany jest przekazywany do wykorzystania przy produkcji cementu.

Ograniczenie emisji NOx jest realizowane poprzez wykorzystywanie technik optymalizacyjnych. Piec wyposażony jest w wielokanałowy palnik Swirlax, który jest palnikiem niskoemisyjnym NOx, o regulowanym kształcie płomienia. Ograniczenie ilości NOx jest osiągane dzięki mniejszej ilości powietrza pierwotnego do palnika. Oprócz stosowania technik optymalizacyjnych emisji NOx  Cement Ożarów S.A. posiada także instalację do redukcji NOx(SNCR) gdzie medium ograniczającym emisję jest 24% roztwór wody amnoniakalnej.