Standard Eko Biura w Cemencie Ożarów S.A. został wprowadzony celem popularyzowania zasad wspomagających ograniczenie zużycia surowców naturalnych, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów,  ograniczenie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

W biurach, w których codziennie spędzamy dużą część dnia, gdzie wykonujemy bardzo dużo różnych czynności, w sposób znaczący oddziałujemy na środowisko.  Nie zapominajmy, że zużywamy energię, wodę, papier, produkujemy wiele rodzajów odpadów.

Cement Ożarów S.A. stara się promować nawyki przyjazne środowisku poprzez wprowadzenie standardu eko – biuro dla naszych pracowników.

Podstawowe zasady jakie zostały wprowadzone:

  • Bezwzględny zakaz pozostawienia na noc sprzętu biurowego w trybie stand-by,
  • Ograniczanie ilości drukowanych dokumentów. Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych np. : Intranet, e-mail
  • Segregacja odpadów u źródła w miejscu ich powstawania,
  • Oszczędzanie energii elektrycznej i energii cieplnej we wszystkich biurach poprzez racjonalne używanie klimatyzacji
  • Popularyzowanie organizowania spotkań w formie telekonferencji