Nasze kluczowe wartości: prawość i przestrzeganie zasad, uczciwość oraz szacunek dla prawa leżą u podstaw sukcesu Grupy CRH plc, w którego strukturach jest Cement Ożarów S.A. Przestrzeganie tych wartości jest i zawsze było podstawowym wymogiem wobec każdego pracownika Grupy CRH. Jesteśmy zdecydowani zapewnić utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesowej we wszystkich naszych działaniach, wobec wszystkich naszych interesariuszy, wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność.

Nasz Program z zakresu Zgodności i Etyki Biznesowej (Compliance & Ethics) pomaga wszystkim naszym pracownikom postępować zgodnie z tymi wartościami. Przedstawia praktyczne wytyczne dzięki którym będziemy mieć pewność, że przestrzegamy prawa, podejmujemy etyczne decyzje i – przede wszystkim – stosujemy się do przewodniej zasady mówiącej, że żaden powód biznesowy nigdy nie usprawiedliwia niewłaściwego postępowania.

Nasze Podstawowe Wartości obejmują:

Prawość i przestrzeganie zasad (Integrity) – konsekwentnie stosujemy nasze wysokie standardy w codziennych interakcjach biznesowych.

Uczciwość (Honesty) – przede wszystkim nigdy nie idziemy na kompromis, gdy chodzi o prawdę.

Poszanowanie prawa (Respect) – działamy zgodnie z literą i duchem wszystkich obowiązujących praw, przepisów i polityk.

Krajowy Koordynator ds. Zgodności jest dostępny pod adresem e-mailowym: cehelpdesk@crhpoland.com