Władze spółki

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyJanusz Miłuch
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przemysłowych; Dyrektor Zakładu Cementownia OżarówMariusz Adamek
Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Cementownia RejowiecTadeusz Gralec
Członek Zarządu, Dyrektor ds. FinansowychMałgorzata Klejnowska
Członek Zarządu, Dyrektor ds. HandlowychGrzegorz Kusina
Członek Zarządu, Dyrektor ds. StrategiiMarek Surowiec