Najwyższą jakość produktów gwarantujemy poprzez ciągłą kontrolę całego procesu produkcji w oparciu o własne bardzo dobrze wyposażone laboratorium  i  najnowocześniejsze metody pomiarowe   za pomocą automatycznych analizatorów takich jak:  Gamma-Metrics, aparaty RTG, system QCX oraz analizator Titech.

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania który zobowiązuje nas do przestrzegania najwyższych standardów jakościowych.

Wewnętrzny system kontroli jakości jest certyfikowany  i nadzorowany poprzez jednostkę certyfikującą oraz kontrolę między laboratoryjną w ramach grupy CRH.

Prawo posługiwania się znakiem „Pewny Cement” świadczy o najwyższej jakości naszych produktów.