Historia Cementowni Rejowiec

Cementownia Rejowiec - Historia

Cementownia Rejowiec jest przedsiębiorstwem o bogatej tradycji i historii, sięgającej początków wieku. Mieczysław Morawski, właściciel gruntów w dobrach Polesie w Starostwie Chełmskim, w styczniu 1913 roku sprzedał na rzecz spółki akcyjnej „Firley” 150 mórg ziemi. W szybkim tempie postępowały dalsze prace, jak sporządzenie dokumentacji terenu, opracowanie planu fabryki oraz zakup maszyn i urządzeń duńskiej firmy FL Smidth.

Niestety, I wojna światowa utrudniła dalsze prace budowlane cementowni. Znaczna część wyposażenia została zniszczona przez wojska rosyjskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, spółka akcyjna „Firley” kontynuowała budowę inwestycji. W czerwcu 1924 r. Cementownia w Rejowcu rozpoczęła produkcję pod oficjalną nazwą: Lubelskie Fabryki Portland Cementu S.A. „FIRLEY”. Po uruchomieniu, nowy producent cementu osiągnął wydajność 250 ton klinkieru na dobę.

 

Jak się rozwijaliśmy

  • W latach 1931-1934, na które przypadł okres kryzysu gospodarczego, fabryka ograniczyła produkcję cementu, znaczna część robotników straciła pracę. Po klęsce wrześniowej 1939 roku, na skutek działań wojennych fabryka cementu dostała się w ręce okupanta. W kwietniu 1940 roku Niemcy oficjalnie przejęli fabrykę, włączając ją pod zarząd Wschodnioniemieckiej Chemicznej Fabryki. Po rabunkowej eksploatacji fabryki, w 1944 roku, hitlerowcy opuszczając w pośpiechu Rejowiec, zdemontowali bardziej wartościowe i możliwe do transportu maszyny i urządzenia, unieruchamiając produkcję. Fabryka była na tyle zniszczona, że została ponownie uruchomiona dopiero w 1945 roku, dając produkcję 6.100 ton cementu.
  • Decyzją z 18 listopada 1948 roku fabrykę upaństwowiono. Lata powojenne to okres nieustannej rozbudowy i modernizacji zakładu. Z roku nas rok wzrastała produkcja cementu, by w 1950 r. osiągnąć wysokość 111.400 ton.
  • W 1951 roku podjęto decyzję o budowie Cementowni „Rejowiec II”. Wybudowano wówczas nowy zakład, praktycznie obok dotychczas istniejącego. Głównym inwestorem był „Centrocement” Zjednoczone Fabryki Cementu w Sosnowcu. Projekt zakładał wybudowanie fabryki o zdolności produkcyjnej 300 tys. ton cementu w roku. Fabrykę zaprojektowano z zamiarem użycia najnowocześniejszych urządzeń i maszyn duńskiej firmy FL Smidth. W 1954 roku podjęto decyzję w sprawie kolejnej inwestycji – budowy dwóch nitek technologicznych, zwanych „Rejowiec III”. Prace zakończono w 1958 roku. Po rozbudowie Cementownia „Pokój” (takie imię nadano zakładowi w 1951 roku) osiągnęła zdolność produkcyjną 926 tys. ton.
  • 1 stycznia 1962 formalnie połączyli się dwaj producenci cementu –  w Chełmie i Rejowcu. Siedzibą nowego przedsiębiorstwa pod nazwą Lubelskie Zakłady Przemysłu Cementowego, został Chełm. W dniu 1 października 1971 roku Lubelskie Zakłady Przemysłu Cementowego zostały przekształcone w Kombinat Cementowy „Chełm” w Chełmie. Lata siedemdziesiąte uznawane są za okres najbardziej efektywnej pracy producenta cementu. W 1974 roku osiągnięto rekordową produkcję 1.021 tys. ton.

 

Po prywatyzacji

  • W dniu 29 czerwca 1991 roku, na wniosek Rady Pracowniczej i związków zawodowych, działających w Cementowni w Rejowcu, Minister Przemysłu i Handlu dokonał podziału Kombinatu Cementowego „Chełm” w Chełmie na dwa samodzielne przedsiębiorstwa: Cementownię „Chełm” w Chełmie i Cementownię „Rejowiec” w Rejowcu Fabrycznym.
  • W dniu 22 stycznia 1992 roku w ramach powszechnej prywatyzacji Cementownia „Rejowiec” przekształcona została w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W dniu 12 września 1995 roku Minister Przekształceń Własnościowych wniósł 60 % akcji producenta cementu do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 33 % pakiet akcji Cementowni w drodze alokacji przypadł XI NFI S.A.
  • W dniu 5 grudnia 1997 roku podpisana została umowa sprzedaży pakietu większościowego 58% akcji Cementowni “Rejowiec” S.A. Sprzedającym było 14 z 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a kupującym – Cementownia “Ożarów” S.A., której większościowym akcjonariuszem był Holding Cement Polski S.A. W roku 1998 Cementownia „Ożarów” S.A. skupiła większość akcji pracowniczych. Po podpisaniu umowy zakupu akcji od Skarbu Państwa w dniu 21.06.99 r., Cementownia “Ożarów” S.A. stała się właścicielem 100% akcji Cementowni “Rejowiec” S.A.
  • Z dniem 01 lutego 2010 roku nastąpiło połączenie spółek Cementownia Rejowiec S.A. oraz Grupy Ożarów S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Cementowni Rejowiec S.A. na spółkę Cement Ożarów S.A.
  • W listopadzie 2014 r. cementownia obchodziła Jubileusz 90-lecia.

 

Aktualnie Cementownia funkcjonuje jako zakład produkcyjny cementu spółki Cement Ożarów S.A. i nosi nazwę Zakład Cementownia Rejowiec.

 

Kiedyś

Teraz