Historia

Lokalizacja cementowni w okolicach Ożarowa nie jest przypadkowa. Specyfiką produkcji cementu jest bliskość pokładów surowca, a w okolicach Ożarowa znajdują się bogate złoża wapieni niezbędnych do wypału klinkieru.

 • W 1973 r. zapada decyzja o budowie w okolicach Ożarowa cementowni, która miała być największą i naj­nowocześniejszą w Polsce, a nawet w Europie. Budowę zlokalizowano na gruntach kilku podożarowskich wsi: Potok, Karsy i Gliniany, gdzie zalegały naj­większe pokłady surowca (aktualnie eksplo­atowane jest tylko jedno złoże wapienia jurajskiego „Gliniany-Duranów”).
 • W 1974 r. rusza budowa inwestycji, której generalnym wykonawcą było Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego według duńskiej licencji FL
 • Jesienią 1977 rozpalono pierwszy piec do wypału klinkieru.
 • 31 marca 1978 uruchomiono w cementowni pierwszy młyn do przemiału cementu.
 • W kwietniu 1978 r. wyrusza pierwszy pociąg z własnym produktem.
 • 11 lipca 1978 Zakład Realizacji Inwestycji Cementownia „Ożarów” w Budowie zamienił się w Przedsiębiorstwo Państwowe Cementownia „Ożarów”. Pierwszym dyrektorem został mgr inż. Marcin Chechelski.
 • 1988 – obchody pierwszego jubileuszu X lecia zakładu, Ożarów ponownie zyskuje prawa miejskie
 • 5 marca 1991 przekształcono przedsiębiorstwo państwowe Cementownia „Ożarów” w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
 • 17 października 1995 r. zakład został sprywatyzowany
 • 17 października 1995 r. – „Holding Cement Polski” S.A. podmiot gospodarczy skupiający irlandzkich i polskich inwestorów dokonuje zakupu75% akcji Spółki Cementownia „Ożarów” S.A. tym samym Grupa CRH inwestuje w cementownię poza granicami Irlandii, stając się udziałowcem Cementowni Ożarów
 • 1997 – 2001 – wdrażanie pakietu inwestycyjnego, zagwarantowanego przez inwestora
 • 1997- zainicjowanie nowej strategii Spółki poprzez powiązania kapitałowe ze spółkami branży budowlanej
 • 1998 – jubileusz XX lecia Firmy
 • 1999 – oddanie do eksploatacji zmodernizowanego pieca do wypału klinkieru o wydajności dobowej 8 tys. ton
 • 26 maja 2000 następuje uroczyste i oficjalne uruchomienie nowego pieca do wypału klinkieru. Nowy właściciel okazał się skutecznym inwestorem strategicznym. Mając świadomość rozwoju rynku postanowił zwiększyć produkcję, obniżyć koszty, zadbać o środowisko, żeby skuteczniej budować pozycję firmy.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych piec musiał uzyskać wydajność ponad 8 tysięcy ton na dobę w ciągu 300 dni w roku. Zużycie ciepła nie mogło przekraczać 775 kcal/kg klinkieru, emisja NO« mniejsza od 600 ppm. Natomiast emisja pyłu nie mogła przekraczać 50 mg/m3.

W 2000 r. zakończono kolejny etap modernizacji cementowni. Nowy piec do wypału klinkieru, który wtedy uruchomiono, osiąga wydajność ponad 8 tys. ton na dobę i staje się największym w Europie. Do modernizacji w cementowni działały dwie linie produkcyjne o wydajności 3,5 tys. ton/dobę każda.

 • 2001 – uruchomienie nowego młyna cementu Nr 4
 • 2001 – CRH zostaje jedynym akcjonariuszem Cementowni „Ożarów” S.A.
 • 2002 – następuje połączenie Cementowni „Ożarów” S.A. z HCP S.A.
 • 2003 – Spółka zmienia nazwę na „GRUPA OŻARÓW” S.A.
 • 2004 – rozpoczęcie prób stosowania paliw alternatywnych
 • 2005-2006 – trwają prace nad wdrożeniem nowego systemu komputerowego SAP
 • 2005- zainicjowanie przez Spółkę programu budowy dróg w technologii betonowej
 • 2008 – rozpoczęcie programu inwestycyjnego o wartości sięgającej 1 miliard złotych
 • 2008 – Spółka obchodzi kolejny już okrągły jubileusz – XXX lecia działalności
 • 2009 – czerwiec – oddanie do eksploatacji nowego młyna cementu nr 5
 • 2009 – listopad- Spółka przenosi swoją siedzibę statutową do Warszawy
 • 2010 – luty – połączenie Grupy Ożarów S.A. z Cementownią Rejowiec S.A., która funkcjonuje w ramach Grupy jako Zakład Cementownia Rejowiec. Oddział
 • 2010 – rozpoczęcie budowy instalacji paliw alternatywnych do kalcynatora
 • 2011 – I kwartał – rozruch instalacji paliw alternatywnych
 • 2012 – połączenie Spedycji Ożarów Sp. z o.o z Grupą Ożarów S.A. Powstaje nowy oddział Spółki – GO S.A. Spedycja z siedzibą w Karsach.
 • 2016 – instalacja filtrów workowych na piecu W1
 • 2017 – projekt paliw alternatywnych do palnika głównego
 • 2017 – marzec – powołanie Zespołu ds. LOTOC
 • 2017 – czerwiec – rozpoczęcie projektu inwestycyjnego CEM III, którego celem jest poszerzenie portfolio o cement żużlowy.
 • 2018 – Spółka obchodzi kolejny okrągły jubileusz – 40-lecia działalności

Kiedyś

Teraz