Grupa CRH plc

Grupa CRH (Cement Roadstone Holdings) powstała w 1970 roku w Irlandii z połączenia dwóch irlandzkich spółek: Cement Limited oraz Roadstone Limited. Mottem towarzyszącym organizacji od początków jej powstania jest bycie odpowiedzialnym światowym liderem w przemyśle materiałów budowlanych, osiągającym doskonałe wyniki i inwestującym w rozwój nowych technologii produkcji, również cementu. Obecnie Grupa CRH działa w 31 krajach, zatrudniając ponad 89 000 osób w ok. 3 900 lokalizacjach i jest zorganizowana w sześciu segmentach biznesowych w Europie, Azji i obu Amerykach. W ciągu czterech dekad działalności firma osiągnęła status największego producenta materiałów budowlanych w Ameryce Północnej, regionalnego lidera w Europie oraz stale zwiększa swoja obecność na rynkach azjatyckich w Chinach i Indiach. CRH jest wymieniana w rankingu Fortune 500, jest uwzględniana w indeksie FTSE 100. Akcje spółki są notowane na giełdach w Londynie i Dublinie oraz na giełdzie nowojorskiej.

Rozwój Firmy

W 1990 roku Grupa CRH zainwestowała w 13 zakładów produkcji szkła, które stały się fundamentem dla istniejącej obecnie niezwykle udanej grupy produktów pod szyldem Oldcastle Building Envelope. W 1995 roku Grupa CRH po raz pierwszy zainwestowała w cementownię poza granicami Irlandii, stając się udziałowcem Cementowni Ożarów – jednego z wiodących zakładów produkcji cementu w Polsce.

CRH oferuje bogate i zdywersyfikowane portfolio wyrobów, począwszy od ciężkich materiałów budowlanych, takich jak m. in. cement, beton czy asfalt, po wyroby wykończeniowe. Wyroby CRH znajdują zastosowanie zarówno w nowopowstających obiektach, jak i podczas prac remontowych we wszystkich sektorach budownictwa: mieszkaniowym, niemieszkaniowym i w obiektach inżynierii lądowej i wodnej.

Bezpieczeństwo pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach organizacyjnych stanowi strategiczny priorytet dla Grupy CRH. Od najwyższego kierownictwa począwszy, a skończywszy na szeregowych pracownikach, bezpieczeństwo w miejscu pracy pozostaje dla producenta najistotniejszym zagadnieniem. Nad wdrażaniem polityki bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk we wszystkich aspektach działalności Grupy CRH czuwa zespół specjalistów do spraw bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa CRH zainwestowała 135 milionów euro w szereg inicjatyw promujących i utrwalających kulturę bezpiecznej pracy. Rezultatem naszych wysiłków jest stałe zmniejszanie się liczby wypadków. W 2014 roku nie zanotowano żadnych nieszczęśliwych wypadków w 93% naszych lokalizacji, co stanowi istotną poprawę poziomu bezpieczeństwa, a częstotliwość występowania wypadków w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejsza się o 15% rocznie.

CRH wdraża we wszystkich swych podmiotach Politykę Ograniczania Wypadków Śmiertelnych – ograniczenie ich liczby jest jednym z podstawowych celów Grupy.

Ludzie i zrównoważony rozwój

Strategia i model biznesowy Grupy CRH opiera się na działaniu w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i etyczny. Kultura organizacyjna Grupy wyrasta z codziennych zobowiązań do przestrzegania kluczowych wartości uczciwości, prawości i przestrzegania zasad oraz szacunku we wszystkich działaniach biznesowych. Dlatego zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu stanowią zasadniczy element naszego modelu biznesowego, strategii i działań na całym świecie.

Grupa z zaangażowaniem wspiera szacunek w miejscu pracy oraz rozwój środowiska pracy otwartego dla wszystkich w oparciu o osiągnięcia i umiejętności. Kapitał ludzki to zasadniczy element sukcesu każdej odnoszącej sukcesy organizacji.

Po więcej informacji zapraszamy na www.crh.com.