ADRES KORESPONDENCYJNY

 

Cement Ożarów S.A.

Karsy 77

27-530 Ożarów

 

Centrala

Tel.: +48 (15) 839 11 00

Fax: +48 (15) 839 13 88

 

Sekretariat

Tel.: +48 (15) 839 11 06,

+48 (15) 839 11 05

Fax: +48 (15) 839 11 08

email: gosa@ozarow.com.pl  

email: cosa@ozarow.com.pl  

SIEDZIBA SPÓŁKI

 

Cement Ożarów S.A.

Ul. Księdza Ignacego Skorupki 5

00-546 Warszawa

NIP 863-000-13-99

Regon: 830000977

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000038326

Kapitał zakładowy: 114 979 980,00 PLN opłacony w całości

 

Sekretariat

Tel.: +48 (22) 583 76 00

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY CEMENTOWNIA REJOWIEC

Ul. Fabryczna 1

22-170 Rejowiec Fabryczny

Sekretariat

Tel.: +48 (82) 566 32 16

Fax: +48 (82) 566 32 09

email: rejowiec@ozarow.com.pl

Centrala

Tel.: +48 (82) 566 32 00

 

 

SPRZEDAŻ CEMENTU

DZIAŁY PRODUKCYJNO-TECHNICZNE

Szef Produkcji
Tel.: +48 (15) 839 11 28
email: szef.produkcji@ozarow.com.pl

Kierownik Wydziału Produkcji i Współspalania
Tel.: +48 (15) 839 11 36
email: kierownik.produkcji@ozarow.com.pl

Kierownik Zmiany
Tel.: +48 (15) 839 11 22
email: kierownik.zmiany@ozarow.com.pl

Kierownik Wydziału Pakowni
Tel.: +48 (15) 839 12 71
email: pakownia@ozarow.com.pl

Główny Energetyk
Tel.: +48 (15) 839 11 64
email: energetyk@ozarow.com.pl

Kierownik Wydziału Automatyki
Tel.: +48 (15) 839 11 87
email: automatyka@ozarow.com.pl

Kierownik ds. Inwestycji Sterowania i Automatyki
Tel.: +48 (15) 839 11 90
email: isa@ozarow.com.pl

Kierownik Wydziału Elektrycznego
Tel.: +48 (15) 839 11 79
email: elektryczny@ozarow.com.pl

Główny Mechanik
Tel.: +48 (15) 839 12 04
email: mechanik@ozarow.com.pl

Kierownik Działu Przygotowania i Rozliczeń Remontów
Tel.: +48 (15) 839 12 07
email: remonty.rozliczanie@ozarow.com.pl

Kierownik Wydziału Mechanicznego
Tel.: +48 (15) 839 12 22
email: mechaniczny@ozarow.com.pl

Kierownik Wydziału Remontów
Tel.: +48 (15) 839 12 36
email: remonty.kierownik@ozarow.com.pl

Główny Specjalista ds. Górniczych
Tel.: +48 (15) 839 12 48
email: kopalnia@ozarow.com.pl

Kierownik Działu Robót Górniczych Gliniany
Tel.: +48 (15) 839 12 49
email: drg@ozarow.com.pl

Dział Utrzymania Ruchu
Tel.: +48 (15) 839 12 62
email: dur@ozarow.com.pl


JAKOŚĆ

Kierownik ds. Optymalizacji
Tel.: +48 (15) 839 11 20
email: zsz@ozarow.com.pl

Kierownik Wydziału Kontroli Jakości
Tel.: +48 (15) 839 11 43
email: kontrola.jakosci@ozarow.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

Główny Specialista ds. Finansowych
Tel.: +48 (15) 839 13 65
email: finansowy@ozarow.com.pl

Główny Księgowy
Tel.: +48 (15) 839 13 12
email: ksiegowy@ozarow.com.pl

Kontroler Finansowy Grupy
Tel.: +48 (15) 839 13 70
email: kontroling@ozarow.com.pl

Dział Kontroli Finansowej
Tel.: +48 (15) 839 13 15
email: kontroling@ozarow.com.pl

Radca Prawny
Tel.: +48 (15) 839 13 80
email: radca.prawny@ozarow.com.pl
Dział Finansowy – Płatności zobowiązań, faktury
Tel.: +48 (15) 839 13 73
Tel.: +48 (15) 839 13 67

Dział Księgowości – Salda zobowiązań
Tel.: +48 (15) 839 13 19

Dział Księgowości – Salda należności
Tel.: +48 (15) 839 13 22

Windykacja
Tel.: +48 (15) 839 13 68


BHP

Dział BHP

tel.: +48 (15) 839 11 51

e-mail: bhp@ozarow.com.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
Tel +48(15) 839 11 38
Email: ochrona.srodowiska@ozarow.com.pl

PALIWA ALTERNATYWNE

Kierownik ds. Paliw Alternatywnych
Łukasz Skuza
tel. +48 15 839 13 07
e-mail: lukasz.skuza@ozarow.com.pl

Specjalista ds. Paliw Alternatywnych
Katarzyna Chudak
tel. +48 15 839 13 04
e-mail: katarzyna.chudak@ozarow.com.pl

INWESTYCJE

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
Jerzy Walaszek
Tel.: +48 (15) 839 11 23
Tel. kom. : 600 260 152
email: jerzy.walaszek@ozarow.com.pl

 

 

ZAKUPY I MAGAZYNY

Wydział Zaopatrzenia
Fax.: + 48 15 839 13 10
 
Justyna Sulik
Kierownik Działu
e-mail: justyna.sulik@ozarow.com.pl
tel. + 48 15 839 12 70
Zaopatrzenie, Magazyny
Anna Frączek
e-mail: anna.fraczek@ozarow.com.pl
tel. + 48 15 839 13 49
Surowce i dodatki do cementu,
Transport surowców masowych
Opakowania
Materiały BHP
Katarzyna Klimala
e-mail: katarzyna.klimala@ozarow.com.pl
tel. + 48 839 13 09
Paliwa stałe
Żużel wielkopiecowy
Dodatki do cementu
Transport surowców masowych
Małgorzata Góral
e-mail: malgorzata.goral@ozarow.com.pl
tel. +48 15 839 12 93
Elektryka i automatyka.
Materiały gospodarcze
Elwira Kędzierska
e-mail: elwira.kedzierska@ozarow.com.pl
tel. +48 15 839 13 05
Olej napędowy, opałowy
Gazy techniczne,
Smary i oleje smarne
Płyny eksploatacyjne
Spray, farby, kleje
Grzegorz Skuza
e-mail: grzegorz.skuza@ozarow.com.pl
tel. +48 15 839 12 19
Części zamienne
Odlewy
Maszyny, urządzenia
Hydraulika, pneumatyka,
Uszczelnienia
Łożyska,
Grzegorz Wojciechowski
e-mail: grzegorz.wojciechowski@ozarow.com.pl
tel. +48 15 839 13 51
Wyroby hutnicze oraz gumowe
Łańcuchy
Narzędzia
Pompy i wentylatory
Elektrody
Śruby i materiały złączne
Armatura
Gazy specjalne
Sprzedaż pozostała
Henryk Tużnik
e-mail: henryk.tużnik@ozarow.com.pl
tel. +48 15 839 13 06
Mielniki
Części samochodowe
Maszyny mobilne
Części do maszyn mobilnych
Materiały ogniotrwałe
Tkaniny techniczne

DORADZTWO TECHNICZNE

Dział Doradztwa
Technicznego i Rozwoju

Tel.: +48 (15) 839 13 95
Tel.: +48 (15) 839 13 96
email: DDTiR@ozarow.com.pl

LOGISTYKA

Dział Logistyki

Dyrektor ds. Logistyki

Monika Żelazowska
Tel.: +48 (15) 839 13 52
email: monika.zelazowska@ozarow.com.pl

 

Dział Obsługi KlientaZakład Spedycja OżarówZakład Cementy Ożarowskie
Kierownik ds. Obsługi Klienta

Cezary Banasik

Tel. +48 (15) 839 13 50

Tel. kom.: 602 765 564

email: cezary.banasik@ozarow.com.pl

 

Skład Producenta Olsztyn

Ul. Cementowa 1

10-429 Olsztyn

Tel/fax.: +48 (89) 533 75 23

 

Skład Producenta Gdańsk

Ul. Nowy Świat 16C

80-299 Gdańsk

Tel.: +48 (58) 552 77 12

Fax.: +48 (58) 554 61 27

 

Skład Producenta Łódź

Ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 102

91-341 Łódź

Tel./fax: +48 (42) 65 11 867

 

Skład Producenta Białystok

Ul. Octowa 5

15-399 Białystok

Tel.: +48 (85) 742 65 86

Fax.: +48 (85) 742 30 63

 

Zakład Ożarów

 

Referent ds. Obsługi Klienta

Justyna Stasiewicz

Tel.: +48 (15) 839 13 54

Tel. kom.: 602 496 825

email: justyna.stasiewicz@ozarow.com.pl

 

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Katarzyna Sadkowska

Tel.: +48 (15) 839 13 63

Tel. kom.: 600 260 148

email:

katarzyna.sadkowska@ozarow.com.pl

 

Specjalista ds. Fakturowania

Barbara Jaworska

Tel.: +48 (15) 839 13 57

email: barbara.jaworska@ozarow.com.pl

 

Obsługa Klienta

Tel.: +48 (15) 839 13 46

fax: +48 (15) 839 13 47-48

 

Obsługa zleceń

Tel.: +48 (15) 839 13 44-45

fax: +48 (15) 839 13 63

Tel. kom.: 604 518 975

email: zlecenialogistyka@ozarow.com.pl

 

Zakład Rejowiec

 

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Wanda Daniec

Tel.: +48 (82) 56 63 217

Tel. kom. : 600 301 313

email: wanda.daniec@ozarow.com.pl

 

Obsługa Klienta/zleceń/zamówień

Tel.: +48 (82) 56 63 217

Tel kom. : 668 489 320

fax: +48 (82) 56 63 208

email: rejowiec.logistyka@ozarow.com.pl

Kierownik Zakładu Spedycja Ożarów

Ariel Cemborowski

Tel.: +48 (15) 839 14 01

Tel. kom.: 603 400 452

email: spedycja.kierownik@ozarow.com.pl

 

Dyspozytor – Obsługa zleceń

Tel.: +48 (15) 839 14 03

e-mail: spedycja@ozarow.com.pl

Kierownik Zakładu Cementy Ożarowskie

Grzegorz Sabal

Tel/fax.: +48 (89) 533 75 23

Tel.kom.: 606 133 962

e-mail: grzegorz.sabal@ozarow.com.pl