Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

Cement portlandzki popiołowy, o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1. Cement do produkcji betonu towarowego, elementów konstrukcyjnych, stabilizacji oraz mieszanek związanych cementem do ulepszonego podłoża i podbudowy.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 3,503,17
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,1000,050
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 75243
Wytrzymałość na ściskach [MPa]--
po 2 dniachmin. 10,018,7
po 28 dniachod 32,5 do 52,546,2
Zmiana objętości [mm]max. 100,5
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4204

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

  • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
  • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

  • Wysoka wytrzymałość wczesna (2-dniowa) i normowa (28-dniowa)
  • Bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych
  • Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej

  ZASTOSOWANIE

  • Beton towarowy klasy C8/10 do C35/45
  • Beton posadzkowy, beton palowy, beton samozagęszczalny
  • Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym
  • Prefabrykaty drobnowymiarowe

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM