Cement portlandzki CEM I 52,5 R

Cement portlandzki, o klasie wytrzymałości 52,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1. Cement o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji specjalistycznych prefabrykatów sprężonych, elementów wymagających bardzo szybkiego rozformowania oraz specjalistycznych  mieszanek chemii budowlanej.

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażenia [%]max. 5,001,69
Części nierozpuszczalne [%]max. 5,000,69
Zawartość siarczanów (jako SO3 ) [%]max. 4,03,28
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,1000,05
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 45192
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 2 dniachmin. 30,036,5
po 28 dniachmin. 52,560,4
Zmiana objętości [mm]max. 100,58
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4400

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

 • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (2-dniowa) i normowa (28-dniowa)
 • Bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych
 • Bardzo wysokie ciepło hydratacji
 • Krótki czas początku wiązania i twardnienia
 • Możliwość ograniczenia lub całkowitej eliminacji procesu obróbki cieplnej
 • Bardzo wysoka efektywność w mieszankach z dodatkami mineralnymi
 • Możliwość stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia
 • Bardzo stabilne parametry jakościowe

  ZASTOSOWANIE

 • Prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe ( w tym elementy wibroprasowane), żelbetowe i sprężone średnio i wielkowymiarowe
 • Beton komórkowy
 • Produkcja specjalistycznych suchych mieszanek
 • Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości zgodnie z normą betonową PN-EN 206
 • Beton wysokowartościowy BWW

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM