Cement Ożarów Czysty Cem I Cement portlandzki CEM I 42,5 N

Cement portlandzki, o klasie wytrzymałości 42,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej (N), zgodny z normą PN-EN 197-1. Zalecany do produkcji betonów towarowych, betonów dla drogowych i mostowych obiektów inżynierskich oraz nawierzchni drogowych, lotniskowych.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażenia [%]max. 5,003,04
Części nierozpuszczalne [%]max. 5,000,89
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 3,503,04
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,1000,07
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 60210
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]--
po 2 dniachmin. 10,025,6
po 28 dniachod 42,5 do 62,551,8
Zmiana objętości [mm]max. 100,96
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-3436

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• Wysoka wytrzymałość normowa (28-dniowa)

• Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości

• Umiarkowane ciepło hydratacji

• Obniżona zawartość alkaliów (Na2Oeq. ≤ 0,8%)

• Możliwość stosowania w podwyższonych oraz obniżonych temperaturach otoczenia

• Duża efektywność w betonach z dodatkami mineralnym

• Stabilne parametry jakościowe

ZASTOSOWANIE

• Betony na drogowe i mostowe obiekty inżynierskie

• Beton na nawierzchnie drogowe i lotniskowe

• Prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe (w tym elementy wibroprasowane)

• Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości zgodnie z normą betonową PN-EN 206

• Betony samozagęszczalne

• Suche mieszanki dla budownictwa (kleje, zaprawy)

• Beton komórkowy

• Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym

• Zaprawy tynkarskie

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA