Cement portlandzki CEM I 52,5 R-NA

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-B- 19707 [%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI [%]
Straty prażeniamax. 5,001,05
Części nierozpuszczalnemax. 5,000,50
Zawartość siarczanów (jako SO3)max. 4,003,36
Zawartość chlorków(jako Cl-)max. 0,1000,012
Zawartość alkaliów(jako Na2Oeq)max. 0,600,50
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-B-19707OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Poczatek czasu wiazania[min]min. 45180
Koniec czasu wiązania[min]-230
Wytrzymałość na ściskach[MPa]--
po 2 dniachmin. 30,034,0
po 28 dniachod 52,566,4
Zmiana objętości[mm]max. 101
Gęstość[g/cm3]-3,1
Powierzchnia właściwa[cm2/g]-4300

 

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

• normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości wczesnych

• bardzo wysoka wytrzymałość końcowa

• umiarkowane ciepło hydratacji

• niska zawartość alkaliów

Forma dystrybucji:

• cement luzem