Cement portlandzki CEM I 52,5 N-SR3/NA „MOSTOWY”

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-B- 19707 [%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI [%]
Straty prażeniamax. 5,000,95
Części nierozpuszczalnemax. 5,000,40
Zawartość siarczanów (jako SO3)max. 4,002,75
Zawartość chlorków(jako Cl-)max. 0,1000,008
Zawartość alkaliów(jako Na2Oeq)max. 0,600,50
Zawartość Al2O3max 5,004,15
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-B-19707OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania[min]min. 45210
Koniec czasu wiązania[min]-260
Wytrzymałość na ściskach[MPa]--
po 2 dniachmin. 20,024,1
po 28 dniachod 52,558,1
Zmiana objętości[mm]max. 101
Gęstość[g/cm3]-3,20
Powierzchnia właściwa[cm2/g]-4250
SKŁAD FAZOWY KLINKIERUWYMAGANIA wg PN-B-19707 [%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI [%]
C3Amax. 3,001,42
C4AF-17,11
C3S-58,34
C2S-15,41
C4AF+2xC3A-19,95

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

• normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• bardzo wysoka odporność na korozje, szczególnie siarczanową i chlorkową

• niska zawartość C3A (<3%) oraz sumy C4AF+2xC3A(<20%)

• umiarkowane ciepło hydratacji

• niska zawartość alkaliów

Forma dystrybucji:

• cement luzem

 

 

ZASTOSOWANIE

• budownictwo specjalistyczne

• konstrukcje mostowe infrastruktury komunikacyjnej

• nawierzchnie lotnisk

• budowle szczególnie narażone na szkodliwe czynniki środowiska

• zalecany do stosowania z kruszywem reaktywnym alkalicznie

 

DO POBRANIA