Cement portlandzki CEM I 42,5 R

CEM I 42,5R – cement portlandzki, o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1. Idealny do produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych oraz betonów towarowych, betonów dla drogowych i mostowych obiektów inżynierskich.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażenia [%]max. 5,00
2,95
Części nierozpuszczalne [%]max. 5,000,75
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max 4,003,24
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,1000,06
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) [%]-0,75
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 60182
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]--
po 2 dniachmin. 20,031,3
po 28 dniachod 42,5 do 62,556,9
Zmiana objętości [mm]max. 100,7
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4187

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• Wysoka wytrzymałość wczesna (2-dniowa) i normowa (28-dniowa)

• Wysoka dynamika narastania wytrzymałości

• Wysokie ciepło hydratacji

• Obniżona zawartość alkaliów (Na2Oeq. ≤ 0,8%)

• Możliwość stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia

• Duża efektywność w betonach z dodatkami mineralnym

• Stabilne parametry jakościowe

ZASTOSOWANIE

• Prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe ( w tym elementy wibroprasowane), żelbetowe i sprężone średnio i wielkowymiarowe

• Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości zgodnie z normą betonową PN-EN 206

• Betony na drogowe i mostowe obiekty inżynierskie

• Betony samozagęszczalne

• Suche mieszanki dla budownictwa (kleje, zaprawy)

• Beton komórkowy

• Beton wysokowartościowy BWW

• Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym

DOKUMENTACJA TECHNICZNA