Cement portlandzki CEM I 42,5 N-SR3/NA „MOSTOWY”

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-B- 19707[%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażeniamax. 5,000,95
Części nierozpuszczalnemax. 5,000,40
Zawartość siarczanów (jako SO3)max. 3,502,70
Zawartość chlorków(jako Cl-)max. 0,1000,008
Zawartość alkaliów(jako Na2Oeq)max. 0,600,50
Zawartość Al2O3max 5,004,15
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-B-19707OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Poczatek czasu wiazania[min]min. 60215
Koniec czasu wiązania[min]-270
Wytrzymałość na ściskach[MPa]--
po 2 dniachmin. 10,016,8
po 28 dniachod 42,5 do 62,549,7
Zmiana objętości[mm]max. 101
Gęstość[g/cm3]-3,2
Powierzchnia właściwa[cm2/g]-3350
SKŁAD FIZYCZNYWYMAGANIA wg PN-B-19707[%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI[%]
C3Amax. 3,001,42
C4AF-17,05
C3S-57,28
C2S-16,88
C4AF+2xC3A-19,90

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

• normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• bardzo wysoka odporność na korozje, szczególnie siarczanową i chlorkową

• niska zawartość C3A (<3%) oraz sumy C4AF+2xC3A(<20%)

• umiarkowane ciepło hydratacji

• niska zawartość alkaliów

Forma dystrybucji:

• cement luzem