Cement Ożarów Mocny 42,5 Cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5 R

Cement portlandzki popiołowy, o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1. Cement do produkcji betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych drobnowymiarowych i wielkowymiarowych.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 4,03,26
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,1000,06
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 60201
Wytrzymałość na ściskach [MPa]--
po 2 dniachmin. 20,028,2
po 28 dniachod 42,5 do 62,556,7
Zmiana objętości [mm]max. 100,49
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4399

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

CHARAKTERYSTYKA

• Wysoka wytrzymałość normowa (28-dniowa)

• Podwyższone ciepło hydratacji

• Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej

• Wysoka powierzchnia właściwa

• Możliwość stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia

• Niska zawartość popiołu lotnego krzemionkowego

• Wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania

ZASTOSOWANIE

• Prefabrykaty betonowe zarówno drobnowymiarowe ( w tym elementy wibroprasowane) oraz średnio i wielkowymiarowe

• Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości przewidzianych w normie betonowej PN-EN 206, również z dodatkiem popiołów lotnych

• Beton posadzkowy, beton palowy, beton samozagęszczalny

• Beton komórkowy

• Beton mostowy

• Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym

DOKUMENTACJA TECHNICZNA