Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażenia [%]max. 5,001,50
Części nierozpuszczalne [%]max. 5,002,20
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 4,003,00
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,100,03
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) [%]max. 1,10,70
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 75240
Koniec czasu wiązania [min]-340
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]--
po 7 dniachmin. 16,020,0
po 28 dniachod 32,5 do 52,542,0
Zmiana objętości [mm]max. 101,0
Zawartość żużla wielkopiecowego [%]min. 55,056,0
Ciepło hydratacji po 41 godzinach [J/g]max. 270200
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a [cm2/g]-4000
Gęstość [g/cm3]-2,97
Właściwa ilość wody [%]-28,0

 

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• niskie ciepło hydratacji „LH”

• wysoka odporność na korozję siarczanową „HSR”

• ograniczona zawartość alkaliów NA

• wolna dynamika narastania wytrzymałości

• wysoka wytrzymałość w długim okresie dojrzewania

• ograniczony skurcz mieszanek betonowych i zapraw

Forma dystrybucji:

• cement luzem

 

 

ZASTOSOWANIE

• betonowanie elementów masywnych (płyty fundamentowe, stropy…)

• betonowanie w okresie wysokich temperatur zewnętrznych

• elementy betonowe narażone na działanie środowisk agresywnych chemicznie (zbiorniki oczyszczalni wody i ścieków, szamba, pale fundamentowe)

• zalecany do stosowania z kruszywem reaktywnym alkalicznie