Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

Cement hutniczy, o klasie wytrzymałości 42,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i niskim cieple hydratacji, zgodny z normą PN-EN 197-1 oraz wysokiej odporności na siarczany i niskiej zawartości alkaliów według normy PN-B 19707.  Przeznaczony do betonów specjalistycznych, narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska i wymagających wysokiej szczelności oraz betonów przeznaczonych na wielkogabarytowe konstrukcje masywne.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażenia [%]max. 5,000,81
Części nierozpuszczalne [%]max. 5,000,43
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 4,002,63
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,100,03
Zawartość alkaliów Na2Oeq [%]mx. 1,100,53
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 60246
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]-
po 2 dniachmin. 10,015,2
po 28 dniachod 42,5 do 62,552,3
Zmiana objętości [mm]max. 100,57
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4484

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”
 • normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

 • Wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • Wysoka odporność na agresję chemiczną
 • Niskie ciepło hydratacji
 • Niska zawartość alkaliów
 • Wydłużony czas wiązanie i wolna dynamika narastania wytrzymałości wczesnej
 • Wysoka powierzchnia właściwa
 • Bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych
 • Jasna barwa

  ZASTOSOWANIE

 • Betony na wielkogabarytowe konstrukcje masywne
 • Betony na wielkogabarytowe elementy obiektów inżynierskich
 • Betony w budownictwie energetycznym
 • Elementy i konstrukcje betonowe w budownictwie hydrotechnicznym i podziemnym
 • Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości przewidzianych w normie betonowej PN-EN 206, również z dodatkiem popiołów lotnych
 • Betony posadzkowe, palowe i samozagęszczalne
 • Betony architektoniczne oraz betony barwione
 • Prefabrykaty betonowe zarówno drobnowymiarowe oraz średnio i wielkowymiarowe
 • Zaprawy murarskie

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM