XI Konferencja Naukowo – Techniczna


3 października 2019 r. w Kielcach odbyła się XI Konferencja Naukowo – Techniczna organizowana cyklicznie przez Cement Ożarów S.A. W tym roku wydarzenie nawiązywało do słów Johna Ruskina „Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku…”.
Podczas prelekcji omawiana była aktualna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce oraz zagadnienia dotyczące perspektywy jej rozwoju. Wydarzenie podzielone zostało na 3 panele tematyczne: „Cement – domieszki chemiczne – kruszywa”, „Betonu towarowy i prefabrykacja” oraz „Inwestycje infrastrukturalne”. W konferencji uczestniczyli reprezentanci uczelni technicznych, przedstawicieli instytutów naukowych, partnerzy handlowi oraz przedstawiciele spółek Grupy CRH.

Po zakończeniu części merytorycznej, podczas uroczystej kolacji, zorganizowany został Turniej Cementowania Wiedzy, w którym nagrodą główną była kwota 10 000 zł przekazana na rzecz Publicznego Przedszkola w Ożarowie. Do rywalizacji stanęło 10 drużyn składających się z uczestników Konferencji. Za każdą poprawną odpowiedź zespoły otrzymywały pieniądze, które następnie zostały przekazane przez Prezesa Zarządu Cement Ożarów S.A. – Janusza Miłucha na ręce Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ożarowie – Jolanty Gołąb.