Warsztaty – Nawierzchnie betonowe


13 września zapraszamy na warsztaty, których tematem będą NAWIERZCHNIE BETONOWE.
Warsztaty odbędą się w wtorek – 13 września 2016 r. na Targach Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.


PROGRAM WARSZTATÓW

09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – 12.00 – pierwsza sesja

1. Otwarcie
– Andrzej Ptak, Stowarzyszenie Producentów Cementu – GRUPA OŻARÓW S.A.
2. Polskie doświadczenia w budowie betonowych nawierzchni drogowych
– prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu
3. Analiza kosztów budowy nawierzchni drogowych
– Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu
4. Koszty cyklu życia – kryteria oceny. Zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
– Radca prawny Marta Kittel, Kancelaria Traple Konarski Podrecki

12.00 – 12.20 – przerwa kawowa

12.20– 15.00 – druga sesja

5. Projektowanie nawierzchni betonowych
– Marek Gosztyła
6. Podłoża z gruntów wątpliwych i wysadzinowych – rozwiązania techniczne i technologiczne
– Waldemar Cyske, Pracownia Drogowa Waldemar Cyske
7. Samorządowe doświadczenia w budowie i utrzymaniu dróg betonowych
– Tomasz Sobieraj, Urząd Miejski w Ożarowie
8. Doświadczenia z realizacji – rachunek ekonomiczny
– Józef Mokrzycki, Mo-BRUK, Korzenna
9. Doświadczenia z realizacji – zalety technologii betonowej na drogach lokalnych
– Michał Żurek, Wes-Bud Tarnów

15.00 – Obiad