Strona główna

Cement Ożarów angażuje się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu poprzez promocję ekonomicznych rozwiązań w budowie dróg w Polsce.

Nawierzchnie betonowe są trwałym, bezpiecznym i ekologicznym rozwiązaniem na drogach lokalnych, gminnych, wojewódzkich i krajowych. Drogi betonowe to doskonałe rozwiązanie zapewniające bezproblemowe użytkowanie przez dziesięciolecia.

W celu szerzenia wiedzy nt. doskonałej jakości dróg betonowych organizowane są cykliczne Konferencje mające na celu zainicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości dróg lokalnych, powiatowych i wojewódzkich poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie i połączenie ich z lokalnym potencjałem wykonawczym i miejscowymi surowcami. Konferencje nasze dedykowane są inwestorom samorządowym i przemysłowym, środowisku akademickiemu, wykonawcom, projektantom oraz wszystkim podmiotom gospodarczym zainteresowanym efektywną budową dróg . Staramy się przybliżyć najnowsze rozwiązania technologiczne, pokazać praktyczne przykłady budowy dróg w Polsce i sposoby finansowania projektów drogowych. Połączenie środowisk akademickich, samorządowych i przemysłowych pozwoli uzyskać efekt synergii i przyspieszy nasz rozwój.

Dążymy do bliższej współpracy środowiska naukowego, samorządowego oraz biznesowego. Uważamy, że długoterminowo taka współpraca przyniesie wymierne korzyści dobru publicznemu. Obecnie współpracujemy z wybitnymi naukowcami z Olsztyna, Białegostoku, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy i Lublina.