Spoiwo Hydrauliczne REYMIX Stabilizacja HRB E3

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNEWYMAGANIA OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów jako SO3(%)max. 4,03,03
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-5300
Czas wiązania[minut]--
Początekmin. 90250
Koniec 370
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]--
po 7 dniachmin. 10,018,0
po 28 dniachmin. 22,5 / max 42,533,5
Rozszerzalność[mm]max. 10,00,5
Zawartość klinkieru[%]min. 3035
Deklarowany okres przydatność do użycia [dni]-90

 

CHARAKTERYSTYKA

• spoiwo hydrauliczne powstałe w wyniku wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych oraz pyłów wraz z regulatorem twardnienia

• wysoka aktywność hydrauliczna

• zwiększona wodożądność

• dynamiczny przyrost wytrzymałość w początkowym okresie twardnienia

 

FORMA DYSTRYBUCJI

• luz – cementosamochody

• worki 25 kg – foliowana paleta 1400 kg

 

DO POBRANIA

 

Aprobata techniczna IBDiM Reymix-Stabilizacja

Certyfikat ZKP Reymix-Stabilizacja

Deklaracja Reymix-Stabilizacja

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 02.01.2017

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

REYMIX STABILIZACJA HRB E3 raport z badań STYCZEŃ 2018

DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH obowiązuje od 17.11.2017

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji obowiązuje od 16.11.2017

 

 

ZASTOSOWANIE

• ulepszanie gruntów słabych

• wzmacnianie podłoży pod nawierzchnie

• wykonywanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej

• stabilizowanie gruntu pod układanie kostki

• budowa nawierzchni twardej