Proces zamawiania i odbierania cementu w firmie Cement Ożarów S.A.


Dzięki Portalowi Klienta, dostępnemu również w wersji mobilnej, zamówienie składa się szybko, zachowując wygodny dostęp do podglądu jego aktualnego statusu. Bezobsługowy załadunek to rozwiązanie, które pozwala na odbiór cementu i dokumentu WZ w średnim czasie 12 minut – zapraszamy do obejrzenia filmu i prześledzenia całego procesu.