Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości


Objęliśmy patronatem finał ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B „Wynalazczość”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Udział w Olimpiadzie wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci i finaliści otrzymają indeksy najlepszych polskich uczelni. Uroczyste podsumowanie trzystopniowych eliminacji (dwie pisemne i ustne) odbędzie się 4 czerwca. Wydarzenie swoim patronatem objęli również m.in. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Świętokrzyska.

Wszystkim uczniom biorącym udział w tym szczególnym naukowym konkursie życzymy powodzenia i połamania piór!