Władze spółki

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyJanusz Miłuch
Członek Zarządu, Dyrektor ds. PrzemysłowychMariusz Adamek
Członek Zarządu, Dyrektor ds. FinansowychMałgorzata Klejnowska
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-ProdukcyjnychTadeusz Gralec
Członek Zarządu, Dyrektor ds. HandlowychGrzegorz Kusina
Członek Zarządu, Dyrektor ds. StrategiiMarek Surowiec