Władze spółki

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyAndrzej Ptak
Członek ZarząduJanusz Miłuch
Członek Zarządu, Dyrektor ds. PrzemysłowychMariusz Adamek
Członek Zarządu, Dyrektor ds. FinansowychRafał Warchoł
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-ProdukcyjnychTadeusz Gralec
Członek Zarządu, Dyrektor ds. HandlowychDominik Piskorski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. StrategiiMarek Surowiec
Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Cementownia Rejowiec
Stefan Malicki
Członek ZarząduGrzegorz Lato