Laborant Betonu w Dziale Doradztwa Technicznego i Rozwoju

Miejsce pracy : Karsy k/Ożarowa

Oczekiwania wobec kandydata:
• wykształcenie wyższe techniczne  – preferowane kierunki: inżynieria materiałowa, budownictwo
• mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium budowlanym
• znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technologii betonu, cementu, kruszyw, chemii budowlanej
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• znajomość obsługi programów pakietu MS Office
• posiadanie ważnego prawo jazdy kat. B
• energia w działaniu, sumienność i dokładność
• umiejętność pracy w zespole oraz rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne
• odpowiedzialność, wysoki stopień samodyscypliny
• umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków

Główne zadania:
• badania surowców składowych oraz zapraw, betonów, stabilizacji w laboratorium
• wykonywanie zarobów próbnych pod nadzorem Specjalisty DDTiR
• badania laboratoryjne w Zakładach Produkcyjnych oraz na budowie
• opracowywanie wyników badań i sporządzanie analiz
• nadzorowanie właściwej obsługi maszyn i urządzeń

Oferujemy:
• ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• perspektywę rozwoju, zdobywania doświadczenia, podnoszenia kwalifikacji
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne i pozapłacowe

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV na adres mailowy: rekrutacja@ozarow.com.pl

 

Informacje na temat firmy można uzyskać pod adresem: www.ozarow.com.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Cement Ożarów S.A. z siedzibą ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa”.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Cement Ożarów S.A. z siedzibą ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000383260, REGON: 830000977, NIP: 8630001399, kapitał zakładowy: 114.979.980,00 PLN, wpłacony w całości, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Cement Ożarów S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dane.osobowe@ozarow.com.pl. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 (jednego) roku  a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 (jednego) roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat od zakończenia rekrutacji. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Twoje dane osobowe możemy przekazać do spółki CRH Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 255211, które pozostaje w tej samej grupie kapitałowej co Cement Ożarów S.A. KRS 00000383260.  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@ozarow.com.pl.


Aplikuj teraz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Plik CV (pdf lub doc - wymagane)

List motywacyjny (pdf lub doc)

Treść wiadomości