Miejsce pracy : Karsy k/Ożarowa

Oczekiwania wobec kandydata:

 • ukończone studia magisterskie w dziedzinie ekonomii (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w kontrolingu, audycie finansowym lub audycie wewnętrznym
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • zaawansowana znajomość SAP FICO lub innych systemów klasy ERP; doświadczenie w raportowaniu systemów Business Intelligence
 • znajomość metodyki przeprowadzania kontroli/audytów
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, wysoka kultura osobista
 • terminowość, systematyczność i dobra organizacja pracy
 • samodzielność, zorientowanie na cele

Główne zadania:

 • samodzielne przeprowadzanie postępowań i kontroli we wszystkich obszarach działalności Spółki; przygotowywanie raportów z kontroli wraz z rekomendowanymi wnioskami; monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych,
 • koordynacja i uczestnictwo w audytach grupowych, nadzór nad wdrażaniem zaleceń poaudytowych oraz zmianami w dokumentacji i procedurach wewnętrznych,
 • koordynacja procesów i dokumentacji dotyczących SOX,
 • analiza i optymalizacja procedur wewnętrznych,
 • identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk operacyjnych,
 • współpraca z Zarządem w opracowywaniu i realizacji planu zadań kontrolnych,
 • aktywny udział w projektowaniu i ciągłym doskonaleniu systemów kontroli wewnętrznej,
 • odpowiedzialność za powierzone projekty jednorazowe (ad hoc)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pakiet socjalny
 • pracę w miejscu, w którym dbamy o bezpieczeństwo
 • pracę z nowoczesnymi technologiami
 • dostęp do szkoleń i możliwość rozwoju
 • udział w eventach firmowych

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV oraz  list motywacyjny na adres mailowy: rekrutacja@ozarow.com.pl do dnia 07 grudnia 2018 r.

 

Informacje na temat firmy można uzyskać pod adresem: www.ozarow.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Grupę Ożarów S.A. z siedzibą ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie GRUPA OŻARÓW S.A.  z siedzibą Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000383260, REGON: 830000977, NIP: 8630001399, kapitał zakładowy: 114.979.980,00 PLN, wpłacony w całości.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 


Aplikuj teraz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Plik CV (pdf lub doc - wymagane)

List motywacyjny (pdf lub doc)

Treść wiadomości