Kontroler wewnętrzny

Miejsce pracy : Karsy k/Ożarowa

Oczekiwania wobec kandydata:

 • ukończone studia magisterskie w dziedzinie ekonomii (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w kontrolingu, audycie finansowym lub audycie wewnętrznym
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • zaawansowana znajomość SAP FICO lub innych systemów klasy ERP; doświadczenie w raportowaniu systemów Business Intelligence
 • znajomość metodyki przeprowadzania kontroli/audytów
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, wysoka kultura osobista
 • terminowość, systematyczność i dobra organizacja pracy
 • samodzielność, zorientowanie na cele

Główne zadania:

 • samodzielne przeprowadzanie postępowań i kontroli we wszystkich obszarach działalności Spółki; przygotowywanie raportów z kontroli wraz z rekomendowanymi wnioskami; monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych,
 • koordynacja i uczestnictwo w audytach grupowych, nadzór nad wdrażaniem zaleceń poaudytowych oraz zmianami w dokumentacji i procedurach wewnętrznych,
 • koordynacja procesów i dokumentacji dotyczących SOX,
 • analiza i optymalizacja procedur wewnętrznych,
 • identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk operacyjnych,
 • współpraca z Zarządem w opracowywaniu i realizacji planu zadań kontrolnych,
 • aktywny udział w projektowaniu i ciągłym doskonaleniu systemów kontroli wewnętrznej,
 • odpowiedzialność za powierzone projekty jednorazowe (ad hoc)

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej firmie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • perspektywę rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowe

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV na adres mailowy: rekrutacja@ozarow.com.pl

Informacje na temat firmy można uzyskać pod adresem: www.ozarow.com.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez GRUPĘ OŻARÓW S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Ks. I. Skorupki 5, NIP 8630001399”

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA OŻARÓW S.A. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 1 roku. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Aplikuj teraz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Plik CV (pdf lub doc - wymagane)

List motywacyjny (pdf lub doc)

Treść wiadomości