Analityk procesów produkcyjnych

Miejsce pracy : Karsy k/Ożarowa

 Oczekiwania wobec kandydata:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, wydziały zarządzania na uczelniach technicznych)
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• biegła znajomość pakietu MS Office
• determinacja i kreatywność w rozwiązywaniu problemów inżynierskich
• wysoki poziom umiejętności analitycznych oraz komunikacyjnych
• terminowość, systematyczność, zdolność samodzielnego planowania i organizacji pracy
• wysoki stopień samodyscypliny, orientacja na cele biznesowe
• znajomość systemów informatycznych klasy ERP będzie dodatkowym atutem

 Główne zadania:
• analiza procesów produkcyjno-technologicznych ukierunkowana na podniesienie efektywności biznesowej, interpretacja danych
• monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, w tym analiza kosztów produkcyjnych
• udział w projektach zorientowanych na usprawniania procesu produkcji, zwiększania efektywności, poprawy uzyskiwanych wskaźników KPI
• udział w procesach budżetowania i prognozowania wskaźników KPI
• analiza opłacalności rozwiązań poprawiających efektywność biznesową
• przygotowywanie wniosków inwestycyjnych
• monitorowanie procesów inwestycyjnych
• opracowywanie procedur oraz współudział w implementacji innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy wskaźników produkcyjno-technologicznych

Oferujemy:
• ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowym środowisku
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wpływu na sposób funkcjonowania organizacji
• perspektywę rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• udział w projektach, szkoleniach i event`ach branżowych

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV na adres mailowy: rekrutacja@ozarow.com.pl

Informacje na temat firmy można uzyskać pod adresem: www.ozarow.com.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez GRUPĘ OŻARÓW S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Ks. I. Skorupki 5, NIP 8630001399”

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA OŻARÓW S.A. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 1 roku. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aplikuj teraz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Plik CV (pdf lub doc - wymagane)

List motywacyjny (pdf lub doc)

Treść wiadomości