Analityk procesów produkcyjnych

Miejsce pracy : Karsy k/Ożarowa

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, wydziały zarządzania na uczelniach technicznych)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • determinacja i kreatywność w rozwiązywaniu problemów inżynierskich
 • wysoki poziom umiejętności analitycznych oraz komunikacyjnych
 • terminowość, systematyczność, zdolność samodzielnego planowania i organizacji pracy
 • wysoki stopień samodyscypliny, orientacja na cele biznesowe
 • znajomość systemów informatycznych klasy ERP będzie dodatkowym atutem

 Główne zadania:

 • analiza procesów produkcyjno-technologicznych ukierunkowana na podniesienie efektywności biznesowej, interpretacja danych
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, w tym analiza kosztów produkcyjnych
 • udział w projektach zorientowanych na usprawniania procesu produkcji, zwiększania efektywności, poprawy uzyskiwanych wskaźników KPI
 • udział w procesach budżetowania i prognozowania wskaźników KPI
 • analiza opłacalności rozwiązań poprawiających efektywność biznesową
 • przygotowywanie wniosków inwestycyjnych
 • monitorowanie procesów inwestycyjnych
 • opracowywanie procedur oraz współudział w implementacji innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy wskaźników produkcyjno-technologicznych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pakiet socjalny
 • pracę w miejscu, w którym dbamy o bezpieczeństwo
 • pracę z nowoczesnymi technologiami
 • dostęp do szkoleń i możliwość rozwoju
 • udział w eventach firmowych

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV oraz  list motywacyjny na adres mailowy: rekrutacja@ozarow.com.pl do dnia 07 grudnia 2018 r.

 

Informacje na temat firmy można uzyskać pod adresem: www.ozarow.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Grupę Ożarów S.A. z siedzibą ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie GRUPA OŻARÓW S.A.  z siedzibą Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000383260, REGON: 830000977, NIP: 8630001399, kapitał zakładowy: 114.979.980,00 PLN, wpłacony w całości.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.


Aplikuj teraz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Plik CV (pdf lub doc - wymagane)

List motywacyjny (pdf lub doc)

Treść wiadomości