Nowy Prezes Cementowni

Pragniemy przedstawić i oficjalnie powitać nowego Prezesa Cementowni w Ożarowie. Pan Janusz Miłuch od stycznia br. objął stanowisko dotychczas sprawowane przez Pana Andrzeja Ptaka, który z końcem roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Pan Janusz Miłuch ukończył Inżynierię Chemiczną na Akademii Techniczno-Rolniczej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, a także studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od roku 1998 związany jest z branżą budowlaną i aktywnie uczestniczy w kształtowaniu jej środowiska.

Nowy Prezes będzie kontynuował dotychczasową politykę zrównoważonego rozwoju, gdzie jednym z kluczowych elementów jest stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa.

W planach jest również poszerzenie gamy produktowej oraz serwisowej oferowanej przez markę Cement Ożarów, jak również kontynuacja wieloletniej tradycji związanej ze współpracą z lokalną społecznością oraz działalnością kulturalną na rzecz gminy Ożarów i Rejowiec.