Nowy cement w ofercie Cement Ożarów S.A. – CEM II/B-S 42,5R-NA


Z początkiem października 2020 roku wprowadziliśmy do oferty Cement Ożarów S.A. nowy cement – CEM II/B-S 42,5R-NA. Jest to udoskonalona wersja sprawdzonego i cenionego przez Klientów CEM II/B-S 42,5N.
Dzięki zmianom nasz produkt zyskał dodatkowe możliwości aplikacyjne – posiada wysoką wytrzymałość wczesną (R) oraz niską zawartość alkaliów. Pozwala to na aplikację cementu w drogowych obiektach inżynierskich z zachowaniem rygorystycznych wymagań stawianych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. CEM II/B-S 42,5R-NA idealnie sprawdza się przy produkcji betonu towarowego, betonów specjalistycznych (posadzkowych, palowych, samozagęszczalnych) oraz prefabrykacji drobno i średniowymiarowej – również w okresie obniżonych oraz podwyższonych temperatur.

Autor: Maciej Nowak, Dział Doradztwa Technicznego i Rozwoju, Cement Ożarów S.A.