Konferencja „Zarządzanie BHP – dobre praktyki w świętokrzyskim”


8 listopada 2018 r. w Karsach odbyła się konferencja „Zarządzanie BHP – dobre praktyki w świętokrzyskim”.

Wydarzenie to było rozpoczęciem corocznego cyklu spotkań z przedsiębiorstwami w województwie świętokrzyskim, którego głównym założeniem jest wspólna wymiana doświadczeń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Spotkanie zorganizowane został dla ok. 40 firm przez specjalistów z Grupy Ożarów S.A. wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Kielcach.