Nawierzchnie betonowe

I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA

I Warmińsko-Mazurska Konferencja Drogowa 21 czerwca.pdf

Drogi betonowe zalety.pptx


I SESJA WYKŁADOWA

 1. Beton w nawierzchniach drogowych
  prof. Marek J. Ciak
  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 2. Charakterystyka maszyn firmy WIRTGEN wykorzystywanych w budowie dróg w technologii betonu cementowego
  Krzysztof Danielewicz, Wirtgen Group
 3. Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego
  dr Jan Damicz
  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 4. Fundamentowanie drogowych obiektów inżynierskich w złożonych warunkach geotechnicznych
  dr Ireneusz Dyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 5. Doświadczenia w budowie dróg z betonu wałowanego
  Grzegorz Stefanowicz, Piotr Chmielewski, Kruszbet S.A.

II SESJA WYKŁADOWA

 1. Technologia betonu wałowanego w budownictwie drogowym
  prof. Piotr Woyciechowski, Politechnika Warszawska
 2. Polskie doświadczenia w budowie betonowych nawierzchni drogowych
  Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 3. Obiekty inżynierskie z nawierzchnią z betonu cementowego
  Beata Wiśniewska, GDDKiA
 4. Wykorzystanie kruszyw do budowy dróg betonowych
  dr Robert Grygo, Politechnika Białostocka
 5. Efektywne gospodarowanie infrastrukturą publiczną
  Mirosław Proppe, KPMG
 6. Hydrauliczne spoiwo REYMIX – niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów
  Paweł Trybalski, CEMENT OŻARÓW

 


Galeria


Video