Cement Ożarów Sprawny 32,5 Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R-HSR

Cement portlandzki popiołowy, o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1 oraz wysokiej odporności na siarczany według normy PN-B-19707.  Cement do produkcji betonu towarowego, betonów specjalistycznych narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska, stabilizacji oraz mieszanek związanych cementem do ulepszonego podłoża i podbudowy.

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 3,52,88
Zawartość chlorków(jako Cl-) [%]max. 0,100,038
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 75230
Koniec czasu wiązania [min]-350
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 2 dniachmin. 10,018,2
po 28 dniachod 32,5 do 52,545,9
Zmiana objętości [mm]max. 100,0
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4300
Właściwa ilość wody [%]-28,7

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”
 • normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (2-dniowa) i normowa (28-dniowa)
 • Wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • Niskie ciepło hydratacji
 • Wysoka odporność na agresję chemiczną
 • Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej

   ZASTOSOWANIE

 • Beton towarowy klasy C8/10 do C35/45
 • Beton posadzkowy, beton palowy, beton samozagęszczalny
 • Betony specjalistyczne narażone na agresywne oddziaływanie środowiska
 • Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym
 • Prefabrykaty drobnowymiarowe

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM