Cement portlandzki CEM I 42,5 N

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg EN 197-1[%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI [%]
Straty prażeniamax. 5,003,05
Części nierozpuszczalnemax. 5,000,83
Zawartość siarczanów (jako SO3 )max. 3,503,19
Zawartość chlorków (jako Cl-)max. 0,1000,047
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq)-0,71
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania[min]min. 60216
Koniec czasu wiązania[min]-297
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]--
po 2 dniachmin. 10,025,3
po 28 dniachod 42,5 do 62,551,5
Zmiana objętości[mm]max. 100,5
Gęstości[g/cm3]-3,10
Powierzchnia właściwa[cm2/g]-3380
Właściwa ilość wody-25,9

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• umiarkowane ciepło hydratacji

• umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych

• umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania

• szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw

Forma dystrybucji:

• cement workowany

 

 

  • ZASTOSOWANIE

• beton zwykły do klasy C35/45:

• konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperaturze

• drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane

• beton komórkowy

• betonowanie w warunkach obniżonych temperatur

• zaprawy murarskie i tynkarskie

• konstrukcje mostowe zgodnie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych

• konstrukcje drogowe zgodnie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych

 

DO POBRANIA