Cement portlandzki CEM I 42,5 R

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg EN 197-1[%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażeniamax. 5,00
3,04
Części nierozpuszczalnemax. 5,001,28
Zawartość siarczanów (jako SO3)max 4,003,20
Zawartość chlorków(jako Cl-)max. 0,1000,080
Zawartość alkaliów(jako Na2Oeq)-0,78
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania[min]min. 60180
Koniec czasu wiązania[min]-250
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]--
po 2 dniachmin. 20,030,1
po 28 dniachod 42,5 do 62,554,4
Zmiana objętości[mm]max. 100
Gęstości[g/cm3]-3,05
Powierzchnia właściwa[cm2/g]-4200
Właściwa ilość wody-28,0

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• wysokie ciepło hydratacji

• wysoka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych

• szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw

Forma dystrybucji:

• cement workowany

• cement luzem

 

 

  • ZASTOSOWANIE

• konstrukcje mostowe zgodne z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych

• nawierzchnie drogowe zgonie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych

• betonowanie w warunkach obniżonych temperatur

• beton zwykły klasy C50/60

• beton komórkowy

• prefabrykacja wielkogabarytowa

• wyroby wibroprasowane (kostka brukowa, krawężniki, itp.)

• betony wysokowartościowe (BWW)

• betonowe konstrukcje sprężane

DO POBRANIA