Cement portlandzki CEM I 32,5 R

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg EN 197-1[%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI [%]
Straty prażeniamax. 5,002,95
Części nierozpuszczalnemax. 5,001,36
Zawartość siarczanów (jako SO3 )max. 3,503,17
Zawartość chlorków (jako Cl-)max. 0,1000,080
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq)-0,78
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg EN 197-1 [%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI [%]
Początek czasu wiązania [min]min. 75210
Koniec czasu wiązania [min]-300
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 2 dniachmin. 10,021,0
po 28 dniachod 32,5 do 52,545,0
Zmiana objętości [mm]max. 100
Gęstość [g/cm3]-3,05
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-3300
Właściwa ilość wody [%]-26,0

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

CHARAKTERYSTYKA

• umiarkowane ciepło hydratacji

• umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych

• umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania

• szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw

Formy dystrybucji:

• cement workowany

• cement luzem

ZASTOSOWANIE

• beton zwykły do klasy C35/45:

• konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperaturze

• drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane

• beton komórkowy

• betonowanie w warunkach obniżonych temperatur

• zaprawy murarskie i tynkarskie

• konstrukcje mostowe zgodnie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych

• konstrukcje drogowe zgodnie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych