Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 N-LH/HSR/NA

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-B- 19707[%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3)max. 3,503,17
Zawartość chlorków(jako Cl-)max. 0,1000,060
Zawartość alkaliów(jako Na2Oeq)max. 1,501,35
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-B-19707OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania[min]min. 75270
Koniec czasu wiązania[min]-390
Wytrzymałość na ściskach[MPa]--
po 7 dniachmin. 16,028,0
po 28 dniachod 32,5 do 52,543,0
Zmiana objętości[mm]max. 100
Ciepło hydratacji po 41 godzinach [J/g]max. 270250
Udział popiołu lotnego krzemionkowego [%]min. 25,029,0
Gęstość[g/cm3]-2,85
Powierzchnia właściwa[cm2/g]-4000
Właściwa ilość wody[%]-28,5

 

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• normalny przyrost wytrzymałości wczesnej „N”

• niskie ciepło hydratacji „LH”

• wysoka odporność na korozje siarczanów „HSR”

• niska zawartość alkaliów rozpuszczalnych

• wysoka wytrzymałość w długim okresie dojrzewania

• ograniczony skurcz mieszanek betonowych i zapraw

• możliwość stosowania w warunkach wysokich temperatur otoczenia

• bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw

Forma dystrybucji:

• cement workowany

• cement luzem

 

 

ZASTOSOWANIE

• elementy masywne: płyty fundamentowe

• elementy betonowe w gruncie: wiercone pale fundamentowe

• betony narażone na działanie środowisk agresywnych chemicznie(szamba, gnojowniki, oczyszczalnie wody i ścieków)

• konstrukcje, gdzie wymagany jest cement o niskiej zawartości alkaliów rozpuszczalnych (kruszywo potencjalnie reaktywne alkalicznie), np. posadzki przemysłowe

• betony zwykłe

• betony samozagęszczalne

• betonowanie w okresie wysokich temperatur otoczenia

• stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym