Cement Ożarów Sprawny 32,5

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R-HSR

Cement portlandzki popiołowy, o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1 oraz wysokiej odporności na siarczany według normy PN-B-19707. Cement do produkcji betonu towarowego, betonów specjalistycznych narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska, stabilizacji oraz mieszanek związanych cementem do ulepszonego podłoża i podbudowy.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 3,503,17
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,100,05
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIAOSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 75243
Wytrzymałość na ściskach [MPa]--
po 2 dniachmin. 10,018,7
po 28 dniachod 32,5 do 52,546,2
Zmiana objętości [mm]max. 100,5
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4204

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”
 • normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (2-dniowa) i normowa (28-dniowa)
 • Wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • Niskie ciepło hydratacji
 • Wysoka odporność na agresję chemiczną
 • Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej

  ZASTOSOWANIE

 • Beton towarowy klasy C8/10 do C35/45
 • Beton posadzkowy, beton palowy, beton samozagęszczalny
 • Betony specjalistyczne narażone na agresywne oddziaływanie środowiska
 • Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym
 • Prefabrykaty drobnowymiarowe

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM