CEMENT OŻARÓW SPRAWNY 32,5

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL)  32,5R

Cement portlandzki wieloskładnikowy, o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1.

Parametry mechaniczne:Wymagania normyOsiągane średnie wartości
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 2 dniach≥ 1022,2
po 28 dniach≥ 32,5 ≤ 52,549,6

Parametry chemiczne:Wymagania normyOsiągane średnie wartości
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]≤ 3,52,94
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]≤ 0,100,05
Parametry fizyczne:Wymagania normyOsiągane średnie wartości
Początek czasu wiązania [min]≥ 75232
Stałość objętości [mm]≤ 100,5
Powierzchnia właściwa [cm2/g]brak wymagań4698

Podane wartości są wartościami średnimi osiągniętymi w 2020 roku. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • Normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • Normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (2-dniowa) i normowa (28-dniowa)
 • Wysoka  wytrzymałość w dłuższym okresie dojrzewania betonów i zapraw
 • Podwyższona odporność na oddziaływanie środowiska agresywnego chemicznie
 • Zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych
 • Niskie ciepło hydratacji
 • Możliwość stosowania w podwyższonych temperaturach otoczenia
 • Wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej i zapraw
 • Bardzo dobra przyczepność mieszanek betonowych i zapraw do podłoża

  ZASTOSOWANIE

 • Betony zwykłe zgodnie z normą PN-EN 206 do klasy wytrzymałości C30/37
 • Elementy konstrukcyjne (fundamenty, mury, schody, zbiorniki, szamba)
 • Jastrychy, posadzki
 • Stabilizacja gruntu, podbudowy
 • Zaprawy murarskie

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM