Cement Ożarów Sprawny 32,5

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M( V-LL) 32,5 R PN-EN 197-1

Cement portlandzki wieloskładnikowy, o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1.

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-B- 19707[%]OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3)max. 3,502,96
Zawartość chlorków(jako Cl-)max. 0,1000,056
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania[min]min. 75222
Wytrzymałość na ściskach[MPa]--
po 2 dniachmin. 10,023,9
po 28 dniachod 32,5 do 52,546,3
Zmiana objętości[mm]max. 100,64
Powierzchnia właściwa[cm2/g]-4625

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

Cement Ożarów SPRAWNY 32,5 jest tradycyjnym produktem łączącym prostotę zastosowania z zaletami technicznymi dzięki czemu uzyskuje się :

 • lepszą urabialność mieszanek betonowych i zapraw,
 • bardzo dobrą przyczepność mieszanek betonowych i zapraw do podłoża,
 • zmniejszoną tendencję do występowania wykwitów węglanowych,
 • podwyższoną odporność betonu na działanie agresji chemicznej,
 • wyższą wytrzymałość w dłuższym okresie dojrzewania.

  ZASTOSOWANIE

Cement Ożarów SPRAWNY 32,5 jest zalecany do wykonywania:

 • betonów zwykłych ( klas C8/10- C30/37 wg PN-EN 206),
 • elementów konstrukcyjnych ( fundamenty, mury, schody, podciągi, wieńce, posadzki),
 • stabilizacji i podbudów,
 • zapraw murarskich,
 • jastrychów i posadzek.

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM