Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

Cement hutniczy, o klasie wytrzymałości 42,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i niskim cieple hydratacji, zgodny z normą PN-EN 197-1 oraz wysokiej odporności na siarczany i niskiej zawartości alkaliów według normy PN-B 19707.  Przeznaczony do betonów specjalistycznych, narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska i wymagających wysokiej szczelności oraz betonów przeznaczonych na wielkogabarytowe konstrukcje masywne.

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażenia [%]max. 5,000,86
Części nierozpuszczalne [%]max. 5,000,48
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 4,002,62
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,100,028
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 60247
Koniec czasu wiązania [min]-367
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]-
po 2 dniachmin. 10,014,3
po 28 dniachod 42,5 do 62,550,0
Zmiana objętości [mm]max. 100,0
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4245
Właściwa ilość wody [%]-31,5
Ciepło hydratacji [J/g]max. 270213
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-B-19707OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) [%]max. 1,10,61

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”
 • normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

 • Wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • Wysoka odporność na agresję chemiczną
 • Niskie ciepło hydratacji
 • Niska zawartość alkaliów
 • Wydłużony czas wiązanie i wolna dynamika narastania wytrzymałości wczesnej
 • Wysoka powierzchnia właściwa
 • Bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych
 • Jasna barwa

  ZASTOSOWANIE

 • Betony na wielkogabarytowe konstrukcje masywne
 • Betony na wielkogabarytowe elementy obiektów inżynierskich
 • Betony w budownictwie energetycznym
 • Elementy i konstrukcje betonowe w budownictwie hydrotechnicznym i podziemnym
 • Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości przewidzianych w normie betonowej PN-EN 206, również z dodatkiem popiołów lotnych
 • Betony posadzkowe, palowe i samozagęszczalne
 • Betony architektoniczne oraz betony barwione
 • Prefabrykaty betonowe zarówno drobnowymiarowe oraz średnio i wielkowymiarowe
 • Zaprawy murarskie

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM